Regulamin

REGULAMIN

  1. Rekolekcje są przeznaczone dla osób duchownych. Biorą udział tylko zarejestrowani uczestnicy.
  2. Dokonanie opłaty rejestracyjnej jest ostatecznym potwierdzeniem udziału w Rekolekcjach. Wniesiona opłata może być zwrócona w części lub w całości, gdy do rozpoczęcia rekolekcji pozostało więcej niż dziesięć dni lub gdy rekolekcje nie odbędą się z winy organizatora.
  3. Rejestrowanie podczas trwania Rekolekcji obrazu i/lub dźwięku jest możliwe jedynie za zgodą organizatora.
  4. Osoba uczestnicząca w Rekolekcjach wyraża zgodę na okazanie podczas procesu rejestracji i trwania Rekolekcji ważnego dokumentu kapłańskiego, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
  5. Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji służą wyłącznie do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej związanej z organizacją Rekolekcji.
  6. Administratorem danych, o których mowa w p. 5 jest Diecezja Łomżyńska, ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża.
  7. Osoba rejestrująca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu rejestracji na Rekolekcje – zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
  8. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat Rekolekcji.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych.