Program

PROGRAM REKOLEKCJI
o. Antonello Cadeddu
24-27 września 2019 r.
Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży


Wtorek 24 IX 2019 r.

9.00-11.00 REJESTRACJA

11.00-11.30 Powitanie, sprawy organizacyjne

11.30-12.00 Hymn do Ducha Świętego, uwielbienie

12.00-13.00 Konferencja I

13.00 Obiad

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, konferencja II

17.00 Msza św. z nieszporami i z homilią

18.30 Kolacja

19.30 Adoracja i wieczorne uwielbienie

 

Środa – Czwartek 25-26 IX 2019 r.

7.30 Uroczysta Jutrznia

8.00 Śniadanie

9.15 Uwielbienie

10.00 Konferencja I

11.00 Kawa

12.00 Konferencja II

13.00 Obiad

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, konferencja III

17.00 Msza św. z nieszporami i z homilią

18.30 Kolacja

19.30 Adoracja i wieczorne uwielbienie


Piątek 27 IX 2019 r.

7.30 Uroczysta Jutrznia

8.00 Śniadanie

9.15 Uwielbienie

10.00 Konferencja I

11.00 Kawa

11.30 Świadectwa

12.00 Msza św. z homilią, dziękczynne Te Deum

13.00 Obiad i zakończenie rekolekcji